diklənmək

diklənmək
bax dikəlmək 1 və 2-ci mənalarda. <Şeyx Nəsrullah> bir qədər fikir eləyib baxır Hacı Həsənin üzünə və birdən diklənib çığırır. . C. M.. Mühəndis təşəkkür edib pilləkənləri dikləndi. M. C..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • diklənmə — «Diklənmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dikləşmə — «Dikləşmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • diklətmə — «Diklətmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dikləmək — f. 1. Dik qaldırmaq, dik hala salmaq, dik etmək. İtlər quyruqlarını dikləyərək birdən birə hürməyə, yüyürməyə başladılar. A. Ş.. 2. Tuşlamaq, yönəltmək, nişanlamaq. Tüfəngi nişanəyə dikləmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dikləmə — z. Dikinə, başıyuxarı. <Uşaqlar> dolama cığırla getmədilər, isti qum təpəsindən dikləmə yoxuşa qalxdılar. M. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dikləndirmə — «Dikləndirmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dikləşdirmə — «Dikləşdirmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • diklətdirmək — «Diklətmək»dən icb …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dikləşmək — f. Dik hala gəlmək, dik olmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • diklətmək — icb. Dik hala saldırmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”